JA-111R 80 Bus-grensesnitt for JA-80 enveis trådløse enheter

En radiomodul utviklet for kommunikasjon mellom JABLOTRON 100+-systemet og enveis trådløse enheter i JABLOTRON 80 Oasis-systemet.

Bus-grensesnitt for JA-80 enveis trådløse enheter

JA-111R 80 Bus-grensesnitt for JA-80 enveis trådløse enheter

Den støtter modernisering av et trådløst Oasis-system til et JABLOTRON 100+-system med noen av de opprinnelige enhetene (f.eks. detektorer) på plass. JA-111R 80-radiomodulen kan kombineres i systemet med JA-11xR-moduler som kommuniserer med JABLOTRON 100+-komponenter (f.eks. tastatur, sirener, kamera-PIR-detektorer osv.).

Enheter som er støttet av JA-111R 80-modulen:

  • JA-8x-detektorer
  • RC-8x fjernkontroller

Ikke-støttede enheter:

  • JA-8xF-tastaturer
  • JA-84P-kamera PIR-detektorer
  • JA-80Z-gjentaker
  • JA-80x-sirener
  • TP-xx-termostater
  • AC-8x og UC-82-utgangsmoduler
  • JA-8xK-styringspaneler

Tekniske spesifiseringer

Kompatibel med F-Link 1.4.0 og over
Strømforsyning Via kontrollpanelets BUS: 12 V (9 – 15 V)
Forbruk i reserve- (uvirksomt) modus 25 mA
Aktuelt strømforbruk (maksimum) for valg av ledning 25 mA
Kommunikasjonsfrekvens 868,5 MHz
Mål 150 × 40 × 23 mm
Klassifisering Sikkerhetsnivå 2, i samsvar med: EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Miljø II. innendørs, generelt, i overensstemmelse med EN 50131-1
Driftstemperaturområde Fra –10 °C til +40 °C
Det tilfredsstiller dessuten kravene i ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Driftsforhold ERC REC 70-03