CA-345 -bilalarm med lokal signalisering og startsperre

Bilalarm CA-345 er konstruert for installasjon i et bilinteriør med en kjøretøyspenning på 12, så vel som 24 V, og en jordet minuspol. Den er beskyttet mot reversering av polaritet, aktiveringsinngangene er beskyttet mot kortslutning og spenningsforsyning.

-bilalarm med lokal signalisering og startsperre

CA-345 -bilalarm med lokal signalisering og startsperre

Oversikt over bilalarmfunksjoner:

 • Integrert CAN-BUS-omformer. Informasjon om kjøretøyets status (å låse opp og låse kjøretøyet med originalfjernkontrollen, koble inn tenningsnøkkelen, åpne døren, panseret, bagasjerommet) kan fås gjennom CAN-BUS-forbindelsen uten at det påvirker kommunikasjonen.
 • En integrert sjokkdetektor har justerbar følsomhet ved bruk av en trimmer inne i enheten. Utløsningen kan resultere i et varsel (1 sek. sirenelyd), utløse en alarm eller begge deler. Hvis alarmfunksjonen er aktivert, brukes et filter som eliminerer tilfeldige støt (f.eks. et tungt kjøretøy som kjører forbi...). En alarm utløses bare hvis det første støtet blir fulgt av et nytt innen 15 sekunder. Hvis både alarmen og alarmfunksjonen er aktivert, reagerer alarmen på det første støtet med en kort lyd, og etter det andre sjokket (innen 15 sekunder), utløses en alarm.
 • En spenningsfallsensor oppdager hvorvidt en innretning i bilen ikke har blitt slått på med alarmen som er tilkoblet (beskyttelse mot f.eks. mekanisk opplåsing av sentrallåsen), noe som resulterer i et brått spenningsfall. Sensoren er blokkert i 20 minutter etter tilkobling (muliggjør en sjekk av motorens kjølevifte). Den kan deaktiveres ved hjelp av programvaren (parameter 8) hvis uavhengige enheter brukes i bilen (oppvarming, kjøleskap).
 • Alarmen er utstyrt med flere alarminnganger, hvor antall avhenger av alarmens ledningsopplegg; se mer om dette nedenfor.
 • Opptil 12 trådløse detektorer i JABLOTRON 100+-serien kan leses inn i bilalarmen. De kan overvåke bevegelse i bilen, knusing av et vindu, samt plassen i garasjen der bilen står parkert.
 • En programmerbar utgang kan veksle strømforsyning for tilleggsdetektorer (mikrobølgeovn-, vippedetektor) som er aktive når alarmen er tilkoblet, eller den gir et signal for styring av modulene MCB-03 og MCO-04 (AUX).
 • Den blokkerende relékretsen kan brukes til å koble ut f.eks. bilens starter, drivstoffpumpen eller tenningskretsen. Når AUTOIMO-funksjonen er på, kan ikke bilen startes hvis tenningsnøkkelen har vært utkoblet i mer enn fem minutter. Funksjonen blir opphevet ved hjelp av en fjernkontrollknapp.
 • I tilfelle en alarm, aktiveres sirenens utgang for 30 sekunder. Hvis alarmen løses på riktig måte, vil lyden av sirenen stoppe umiddelbart.
 • Ang. akustisk signalisering; se eget avsnitt nedenfor.
 • Hvis bilen blir overlevert til et verksted, kan AUTOIMO-funksjonen og den akustiske signaliseringen lett slås av midlertidig.
 • Optisk signalisering av tilkobling, deaktivering og alarm. Bilalarmen kan styre kjøretøyets kjøreretningsindikatorer i tre valgbare modus.
 • Åpning av bagasjerom. I deaktivert tilstand kan bilens bagasjerom åpnes eksternt hvis det mekaniske systemet gjør det mulig (BLK-utgangsfunksjonen må være stilt inn på betjening av bagasjerom).
 • PANIKK er en funksjon der sirenen lyder ved å bruke fjernkontrollen både i tilkoblet og deaktivert tilstand (ved å trykke på begge knappene samtidig). Den kan brukes til å raskt finne bilen på en parkeringsplass. Denne funksjonen kan velges med parameter 17 (PANIKK).
 • For utkobling i nødstilfeller er alarmen utstyrt med en Valet-knapp. Det brukes også til å stille inn valgfrie parametere.
 • Informasjon om driftsstatusene signaliseres med en LED.
 • Innstillinger og parametre for bilalarmer kan enkelt justeres ved bruk av CA-340PRG trådløs enhet koblet til en PC.

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning 12/24 V (9 – 32) V likestrøm
Strømforbruk (tomgang) maks. 20 mA
Driftsfrekvens 1 RF-kanal, GFSK, 868,1 MHz
RC-mottaker 868,1 MHz, GFSK, ERP <25 mw
Driftstemperaturrekkevidde -40 °C til +85 °C
Alarmens varighet 30 sek.
Det blokkerende reléets aktuelle bærekapasitet 8 A kontinuerlig, 12 A avbrutt
BLK-utgangens aktuelle bærekapasitet 200 mA
PGM-utgangens aktuelle bærekapasitet 25 mA
ULK-/LCK-utgangens aktuelle bærekapasitet 200 mA
Inntrengingsbeskyttelsesklasse (i samsvar med EN 60529) IP40
Mål 118 x 80 x 35 mm
Den er i samsvar med regulering ECE-nr. 116
Elektrisk sikkerhet EN 62368-1
EMC ECE nr. 116, ETSI EN 301 489-1, -3, -7
Radioparametere ETSI EN 300 220-1, -2
Driftsforhold, generell autorisering ECC/DEC/(04)06, ERC/DEC/(97)02, ECC/DEC/(06)01; ERC/REC 70-03

Relaterte produkter

JA-185P Trådløs PIR detektor for takmontering

JA-185P er en liten trådløs PIR detektor med sensor passende for beskyttelse av små rom eller inne i bil. Den er laget for vegg- eller tak-montasje. Den bruker digital signalfiltrering for å unngå falske alarmer.

JA-154J MS II Toveis firetast-nøkkelbrikke

Det gjør det mulig å fjernstyre sikkerhetssystemet , pluss diverse elektriske apparater, eller utløsning av nødalarm. Bekreftelse på gjennomføring av en kommando gjennom optisk og akustisk tilbakemelding.

JA-152J MS II Toveis toknappers nøkkelring

Det gjør det mulig å fjernstyre sikkerhetssystemet , pluss diverse elektriske apparater, eller utløsning av nødalarm. Bekreftelse på gjennomføring av en kommando gjennom optisk og akustisk tilbakemelding. 

MCB-03 Innovated CAN bus converter

This product replaces the older MCB-02 module. It supports reading data from CAN buses, newly also FD CAN and LIN bus. The module converts digital information to analogue form, in order to connect to the inputs of the CA-2103, CA-345 and other car alarms. It switches information on vehicle locked/unlocked status, ignition status, door open and close, hood open and close, etc.

MCO-04 Car alarms output module

The product is an extension module for CA-2103 and CA-345 series car alarms for controlling appliances in the vehicle - independent heating, power supply for additional detectors, control of optical signalling and other functions.