Jablotron

JA-106KR Alarmsentral med innebygget GSM-/GPRS og LAN moduler + radiomodul

JA-106K er den største sentralen i JABLOTRON 100 alarmsystemet. Den tilbyr fleksible løsninger og gir enkel beskyttelse for små lokaler, boliger, kontorer og firmaer. Ønsket oppsett og størrelse på systemet programmeres med programmet F-link.

Alarmsentral med innebygget GSM-/GPRS og LAN moduler + radiomodul

JA-106KR Alarmsentral med innebygget GSM-/GPRS og LAN moduler + radiomodul

JA-106K tilbyr:

 • Opptil 120 trådløse soner eller BUS kablede soner
 • Opptil 300 brukerkoder
 • Opptil 15 områder
 • Opptil 32 programmable PG-utganger
 • 20 uavhengige kalendere
 • SMS og talerapporter fra systemet til opptil 25 brukere
 • Fjernkontroll via SMS, talemeny og MyJABLOTRON-portalen
 • 4 innstillbare ARC’er
 • 5 valgfrie ARC-protokoller

Den har innebygd GSM/GPRS og LAN modul på hovedkortet, noe som tilbyr kommunikasjon med tale, SMS eller GPRS til sluttbrukere og/eller til alarmsentraler (ARC). Den er utrustet med ett 4 GB minnekort på hovedkortet for lagring av hendelser, talemeny og meldinger, bilder, oa.

Hovedkortet har følgende terminaler:

 • 2× BUS tilkobling
 • 1× tilkobling for intern radioenhet (JA-110R)
 • 1 LAN tilkobling
 • 1 USB tilkobling for programmering og nedlastning av bilder 1 terminal for tilkobling av en annen kommunikator eller modul (f.eks. PSTN)

Tekniske spesifiseringer

Strømtilførsel 230 V, 50 Hz
Strømforsyningsenhet A (EN 50131-6)
Reservebatteri 12 V opptil 18 Ah
Maksimal batteriladingstid 72 timer
Data-bus-strømtilførsel maks. belastning 1,2 A
Maks. kortvarig utgangsstrøm (5 min.) 2 A
Periodisk maks strømtrekk (5 min.) 2 A
Reserve-bus-tilførsel for 18 Ah-batteriet i 12 timer ved et maksimalt forbruk på 1,2 A
Hendelsesminne 700 MB, dvs. omlag 1 mill. hendelser, inkl. dato og klokkeslett
Alarmverifiseringsfunksjon via annen detektor eller gjentatt respons fra samme detektor med en valgfri forsinkelse (10 sek. - 2 min.)
Sikkerhetsgrad grad 2 etter EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3, EN 50136-1, EN 50136-2
Miljøklasse ihht EN 50131-1 II., generelt innendørs
Mål 357 × 297 × 105 mm
Styringspanelet kan kjøpes i en version med JA-110R radiomodul (JA-101KR-LAN)
Driftsfrekvens for JA-110R toveis Jablotron-protokoll på 868.1 MHz

Relaterte produkter

JA-101K Alarmsentral med innebygget GSM/GPRS modul

JA-101K er den minste sentralen i JABLOTRON 100 alarmsystemet. Den tilbyr fleksible løsninger og gir enkel beskyttelse for små lokaler, boliger, kontorer og firmaer. Ønsket oppsett og størrelse på systemet programmeres med programmet F-link.

JA-106K Alarmsentral med innebygget GSM-/GPRS og LAN moduler

JA-106K er den største sentralen i JABLOTRON 100 alarmsystemet. Den tilbyr fleksible løsninger og gir enkel beskyttelse for små lokaler, boliger, kontorer og firmaer. Ønsket oppsett og størrelse på systemet programmeres med programmet F-link.

JA-101KR Alarmsentral med innebygget GSM/GPRS modul + radiomodul

JA-101K er den minste sentralen i JABLOTRON 100 alarmsystemet. Den tilbyr fleksible løsninger og gir enkel beskyttelse for små lokaler, boliger, kontorer og firmaer. Ønsket oppsett og størrelse på systemet programmeres med programmet F-link.

JA-101KR-LAN Alarmsentral med innebygget GSM/GPRS og LAN modul

JA-101KR-LAN er den minste sentralen i JABLOTRON 100 alarmsystemet. Den tilbyr fleksible løsninger og gir enkel beskyttelse for små lokaler, boliger, kontorer og firmaer. Ønsket oppsett og størrelse på systemet.

JA-106K-3G Alarmsentral med innebygd 3G- / LAN-modul

En fullversjon av JABLOTRON 100s sikkerhetssystems alarmsentral. Den tilbyr fleksibel innstilling og intelligent beskyttelse av framfor alt store bolighus, offentlige bygninger og for bedrifter som behøver et system til flere områder.

JA-106KR-3G Alarmsentral med innebygd 3G- / LAN-modul og radiomodul

En fullversjon av JABLOTRON 100s sikkerhetssystems alarmsentral. Den tilbyr fleksibel innstilling og intelligent beskyttelse av framfor alt store bolighus, offentlige bygninger og for bedrifter som behøver et system til flere områder.

JA-101KR-LAN3G Alarmsentral med innebygd 3G- / LAN-modul og radiomodul

Sentralen JABLOTRON 100s sikkerhetssystem. Gjør det mulig med fleksibel innstilling og enkel beskyttelse av kommersielle bygninger, bolighus, hytter eller kontorer i en BUS-, trådløs eller kombinert versjon.

JA-100K Alarmsentral med innebygget LAN sender

Alarmsentral i JABLOTRON 100s sikkerhetssystem. Dette er den minste alarmsentralen som kan benyttes til beskyttelse av leiligheter, bolighus og mindre virksomheter. Den har en innebygd LAN modul.