Jablotron

JA-106KR Alarmsentral med innebygget GSM-/GPRS og LAN moduler og radiomodul

JA-106K er den største sentralen i JABLOTRON 100+ alarmsystemet. Den tilbyr fleksible løsninger og gir enkel beskyttelse for små lokaler, boliger, kontorer og firmaer. Ønsket oppsett og størrelse på systemet programmeres med programmet F-link.

Alarmsentral med innebygget GSM-/GPRS og LAN moduler og radiomodul

JA-106KR Alarmsentral med innebygget GSM-/GPRS og LAN moduler og radiomodul

JA-106K tilbyr:

 • Opptil 120 trådløse soner eller BUS kablede soner
 • Opptil 300 brukerkoder
 • Opptil 15 områder
 • Opptil 32 programmable PG-utganger
 • 20 uavhengige kalendere
 • SMS og talerapporter fra systemet til opptil 25 brukere
 • Fjernkontroll via SMS, talemeny og MyJABLOTRON-portalen
 • 4 innstillbare ARC’er
 • 5 valgfrie ARC-protokoller

Den har innebygd GSM/GPRS og LAN modul på hovedkortet, noe som tilbyr kommunikasjon med tale, SMS eller GPRS til sluttbrukere og/eller til alarmsentraler (ARC). Den er utrustet med ett 4 GB minnekort på hovedkortet for lagring av hendelser, talemeny og meldinger, bilder, oa.

Hovedkortet har følgende terminaler:

 • 2× BUS tilkobling
 • 1× tilkobling for intern radioenhet (JA-111R)
 • 1 LAN tilkobling
 • 1 USB tilkobling for programmering og nedlastning av bilder 1 terminal for tilkobling av en annen kommunikator eller modul (f.eks. PSTN)

Tekniske spesifiseringer

Strømtilførsel 230 V, 50 Hz
Strømforsyningsenhet A (EN 50131-6)
Reservebatteri 12 V opptil 18 Ah
Maksimal batteriladingstid 72 timer
Data-bus-strømtilførsel maks. belastning 1,2 A
Maks. kortvarig utgangsstrøm (5 min.) 2 A
Periodisk maks strømtrekk (5 min.) 2 A
Reserve-bus-tilførsel for 18 Ah-batteriet i 12 timer ved et maksimalt forbruk på 1,2 A
Hendelsesminne 700 MB, dvs. omlag 1 mill. hendelser, inkl. dato og klokkeslett
Alarmverifiseringsfunksjon via annen detektor eller gjentatt respons fra samme detektor med en valgfri forsinkelse (10 sek. - 2 min.)
Sikkerhetsgrad grad 2 etter EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3, EN 50136-1, EN 50136-2
Miljøklasse ihht EN 50131-1 II., generelt innendørs
Mål 357 × 297 × 105 mm
Styringspanelet kan kjøpes i en version med JA-111R radiomodul (JA-101KR-LAN)
Driftsfrekvens for JA-111R toveis Jablotron-protokoll på 868.1 MHz

Lignende produkter

JA-106K Alarmsentral med innebygget GSM-/GPRS og LAN moduler

JA-106K er den største sentralen i JABLOTRON 100+ alarmsystemet. Den tilbyr fleksible løsninger og gir enkel beskyttelse for små lokaler, boliger, kontorer og firmaer. Ønsket oppsett og størrelse på systemet programmeres med programmet F-link.

JA-106KR-3G Alarmsentral med innebygd 3G- / LAN-modul og radiomodul

En fullversjon av JABLOTRON 100s sikkerhetssystems alarmsentral. Den tilbyr fleksibel innstilling og intelligent beskyttelse av framfor alt store bolighus, offentlige bygninger og for bedrifter som behøver et system til flere områder.

JA-107K Alarmsentral med LAN

JA-107K er den største sentralen i JABLOTRON 100+ systemet. Den er beregnet på større boliger, kontorer og virksomheter. Det bør kun installeres av en erfaren tekniker med et gyldig sertifikat.

Relaterte produkter

SA214-18 Rechargeable battery

Pb rechargeable battery (12 V / 18 Ah)

SA214-7 Rechargeable battery

Pb rechargeable battery (12 V / 7 Ah)

SA214-2.6 Rechargeable battery

Pb rechargeable battery (12 V / 2.6 Ah)

JA-110T BUS – isolator modul

JA-110T BUS isolator er laget for å skille og beskytte ubeskyttede deler av BUS kabelen. Den strømforsynes fra systemets BUS. Den kan monteres i en boks av typen JA-190PL. Den er ikke adresserbar (bruker ingen adresse).

BP12-18 Universal back-up power supply

BP12-18 serves for power powering of device which need 12V DC. The PLV-CP-L box is recommended for back-up batteries with capacities of 7 Ah - 18 Ah (a capacity of up to 26 Ah can be used with an external box).