Jablotron

JA-106K Alarmsentral med innebygget GSM-/GPRS og LAN moduler

JA-106K er den største sentralen i JABLOTRON 100+ alarmsystemet. Den tilbyr fleksible løsninger og gir enkel beskyttelse for små lokaler, boliger, kontorer og firmaer. Ønsket oppsett og størrelse på systemet programmeres med programmet F-link.

Alarmsentral med innebygget GSM-/GPRS og LAN moduler

JA-106K Alarmsentral med innebygget GSM-/GPRS og LAN moduler

JA-106K tilbyr:

 • Opptil 120 trådløse soner eller BUS kablede soner
 • Opptil 300 brukerkoder
 • Opptil 15 områder
 • Opptil 32 programmable PG-utganger
 • 20 uavhengige kalendere
 • SMS og talerapporter fra systemet til opptil 25 brukere
 • Fjernkontroll via SMS, talemeny og MyJABLOTRON-portalen
 • 4 innstillbare ARC'er
 • 5 valgfrie ARC-protokoller

Den har innebygd GSM/GPRS og LAN modul på hovedkortet, noe som tilbyr kommunikasjon med tale, SMS eller GPRS til sluttbrukere og/eller til alarmsentraler (ARC). Den er utrustet med ett 4 GB minnekort på hovedkortet for lagring av hendelser, talemeny og meldinger, bilder, oa.

Hovedkortet har følgende terminaler:

 • 2× BUS tilkobling
 • 1× tilkobling for intern radioenhet (JA-110R)
 • 1 LAN tilkobling
 • 1 USB tilkobling for programmering og nedlastning av bilder
 • 1 terminal for tilkobling av en annen kommunikator eller modul (f.eks. PSTN)

Tekniske spesifiseringer

Strømtilførsel 230 V, 50 Hz
Strømforsyningsenhet A (EN 50131-6)
Reservebatteri 12 V opptil 18 Ah
Maksimal batteriladingstid 72 timer
Data-bus-strømtilførsel maks. belastning 1,2 A
Maks. kortvarig utgangsstrøm (5 min.) 2 A
Periodisk maks strømtrekk (5 min.) 2 A
Reserve-bus-tilførsel for 18 Ah-batteriet i 12 timer ved et maksimalt forbruk på 1,2 A
Hendelsesminne 700 MB, dvs. omlag 1 mill. hendelser, inkl. dato og klokkeslett
Alarmverifiseringsfunksjon via annen detektor eller gjentatt respons fra samme detektor med en valgfri forsinkelse (10 sek. - 2 min.)
Sikkerhetsgrad grad 2 etter EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3, EN 50136-1, EN 50136-2
Miljøklasse ihht EN 50131-1 II., generelt innendørs
Mål 357 × 297 × 105 mm
Styringspanelet kan kjøpes i en version med JA-110R radiomodul (JA-101KR-LAN)
Driftsfrekvens for JA-110R; toveis Jablotron-protokoll på 868.1 MHz

Relaterte produkter

JA-100KR Alarmsentral med innebygget LAN sender + radiomodul

Alarmsentral i JABLOTRON 100s sikkerhetssystem. Dette er den minste alarmsentralen som kan benyttes til beskyttelse av leiligheter, bolighus og mindre virksomheter. Den har en innebygd LAN modul + radiomodul.

JA-101KR-LAN3G Alarmsentral med innebygd 3G- / LAN-modul og radiomodul

Sentralen JABLOTRON 100s sikkerhetssystem. Gjør det mulig med fleksibel innstilling og enkel beskyttelse av kommersielle bygninger, bolighus, hytter eller kontorer i en BUS-, trådløs eller kombinert versjon.

JA-103KRY Alarmsentral med LAN, GSM og radiomodul

Hjernen i JABLOTRON 100+ alarmsystemet. En alarmsentral som kan benyttes til beskyttelse av boliger, kontorer og mindre bedrifter. Den bør kun installeres av en erfaren tekniker med et gyldig sertifikat.

JA-107KRY Alarmsentral med LAN, GSM og radiomodul

JA-107K er den største sentralen i JABLOTRON 100+ systemet. Den er beregnet på større boliger, kontorer og virksomheter. Det bør kun installeres av en erfaren tekniker med et gyldig sertifikat.

JA-100K Alarmsentral med innebygget LAN sender

Alarmsentral i JABLOTRON 100s sikkerhetssystem. Dette er den minste alarmsentralen som kan benyttes til beskyttelse av leiligheter, bolighus og mindre virksomheter. Den har en innebygd LAN modul.

JA-103K Alarmsentral med LAN

Hjernen i JABLOTRON 100+ alarmsystemet. En alarmsentral som kan benyttes til beskyttelse av boliger, kontorer og mindre bedrifter. Den bør kun installeres av en erfaren tekniker med et gyldig sertifikat.

JA-106K-3G Alarmsentral med innebygd 3G- / LAN-modul

En fullversjon av JABLOTRON 100s sikkerhetssystems alarmsentral. Den tilbyr fleksibel innstilling og intelligent beskyttelse av framfor alt store bolighus, offentlige bygninger og for bedrifter som behøver et system til flere områder.

JA-106KR-3G Alarmsentral med innebygd 3G- / LAN-modul og radiomodul

En fullversjon av JABLOTRON 100s sikkerhetssystems alarmsentral. Den tilbyr fleksibel innstilling og intelligent beskyttelse av framfor alt store bolighus, offentlige bygninger og for bedrifter som behøver et system til flere områder.