Jablotron

JA-101KR-LAN Alarmsentral med innebygget GSM/GPRS og LAN modul og radiomodul

JA-101KR-LAN er den minste sentralen i JABLOTRON 100+ alarmsystemet. Den tilbyr fleksible løsninger og gir enkel beskyttelse for små lokaler, boliger, kontorer og firmaer. Ønsket oppsett og størrelse på systemet.

Alarmsentral med innebygget GSM/GPRS og LAN modul og radiomodul

JA-101KR-LAN Alarmsentral med innebygget GSM/GPRS og LAN modul og radiomodul

JA-101K-LAN tilbyr:

 • Opptil 50 trådløse soner eller BUS soner
 • Opptil 50 brukerkoder
 • Opptil 8 områder
 • Opptil 16 programmerbare PG utganger
 • 20 uavhengige kalendere
 • SMS og talerapporter fra systemet til opptil 8 brukere
 • Fjernkontroll via SMS, talemeny og MyJABLOTRON portalen
 • 4 innstillbare ARC'er
 • 5 ARC-profiler å velge blant

Den har innebygd GSM/GPRS og LAN modul på hovedkortet, noe som tilbyr kommunikasjon med tale, SMS eller GPRS til sluttbrukere og/eller til alarmsentraler (ARC). Den er utrustet med ett 4 GB minnekort på hovedkortet for lagring av hendelser, talemeny og meldinger, bilder, oa.

Hovedkortet har følgende terminaler:

 • 1× BUS tilkobling
 • 1× tilkobling for intern radioenhet (JA-111R)
 • 1 LAN tilkobling
 • 1 USB tilkobling for programmering og nedlastning av bilder
 • 1 terminal for tilkobling av en annen kommunikator eller modul (f.eks. PSTN)

Tekniske spesifiseringer

Strømtilførsel 230 V, 50 Hz
Enhet for strømtilførsel A (EN 50131-6)
Reservebatteri 12 V opptil 2,6 Ah
Maksimal batteriladingstid 72 timer
Maks. kontinuerlig bus-belastning 400 mA
Maks. kortvarig utgangsstrøm (5 min.) 1 A
Reserve-bus-tilførsel 2,6 Ah batteri i 12 timer på 125 mA
Reserve-bus-tilførsel for LAN-versjonen 2,6 Ah-batteri til 12 timer med et maks. forbruk på 85 mA
Hendelsesminne 700 MB, dvs. omtrent 1 mill. hendelser, inkl. dato og klokkeslett
Alarmverifiseringsfunksjon via annen detektor eller gjentatt respons fra samme detektor med en valgfri forsinkelse (10 sek. - 2 min.)
Sikkerhetsgrad grad 2 etter EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6 og EN 50131-5-3, EN 50136-1, EN 50136-2
Miljøklasse ihht EN 50131-1 II., generelt innendørs fra –20 °C til +40 °C
Mål 258 × 214 × 77 mm
Styringspanelet kan kjøpes i en versjon med en JA-111R radiomodul
JA-111Rs driftsfrekvens; toveis Jablotron-protokoll på 868,1 MHz