JA-101KR-LAN3G Alarmsentral med innebygd 3G- / LAN-modul og radiomodul

Sentralen JABLOTRON 100s sikkerhetssystem. Gjør det mulig med fleksibel innstilling og enkel beskyttelse av kommersielle bygninger, bolighus, hytter eller kontorer i en BUS-, trådløs eller kombinert versjon.

Alarmsentral med innebygd 3G- / LAN-modul og radiomodul

JA-101KR-LAN3G Alarmsentral med innebygd 3G- / LAN-modul og radiomodul

Den viktigste fordelen ved å montere inn en GSM 3G-modul, er en økning av dataoverføringshastigheten (spesielt bilder) til MyJABLOTRON-applikasjonen eller til alarmmottakssentraler.

De nødvendige endringene og programmeringen av systemet gjøres i F-Link-programvare. Alarmsentralen JA-101KR-LAN3G har:

 • opptil 50 trådløse eller BUS-soner (områder)
 • opptil 50 brukerkoder
 • opptil åtte områder
 • opptil 16 programmerbare PG-utganger
 • 20 innbyrdes uavhengige tidsskjema
 • SMS- og talerapporter fra systemet til opptil åtte brukere
 • fjernkontroll via SMS, talemeny og MyJABLOTRON-applikasjonene
 • Alarmoverføring til inntil 4 alarmmottak
 • Fem protokoller som kan velges for et alarmmottak
 • automatisk oppdagelse av et 2G- / 3G-nettverk med preferanse

for det nettverket som er hurtigst Alarmsentralen har integrerte GSM-2G- / 3G- og LAN-moduler som gjør det mulig med tale-, SMS- og datakommunikasjon med sluttbrukere eller alarmmottak.

Alarmsentralen omfatter:

 • en JA-111R-radiomodul
 • et 4 GB-minnekort til lagring av hendelses- og talemeldingsdata, fotografier osv.
 • 1 terminal for BUS-tilkobling
 • 1 intern konnektor laget eksklusivt for en radiomodul (JA-111R)
 • 1 LAN-konnektor
 • 1 USB-konnektor til innstilling av alarmsentral og overføring av fotografier
 • 1 konnektor til tilkobling av annen kommunikator eller modul (f.eks. PSTN)

Tekniske spesifiseringer

Kompatibel med F-Link 1.4.0 eller over
Strømforsyning 230 V / 50 Hz, strømforsyning type A (EN 50131-6)
Nødstrømsbatteri 12 V til 2,6 Ah (Advarsel: Batteri følger ikke med)
Maksimal ladetid for batteri 72 t
Maks. permanent belastning på BUS 400 mA
Maks. kortvarig utgangsstrøm (5 min.) 1 A
BUSens reservestrømforsyning for et 2,6 Ah batteri i 12 timer ved maksimalt forbruk er 85 mA
Hendelsesminne til mer enn 10 mill. hendelser med dato og tid
Alarmverifiseringsfunksjon ved hjelp av annen detektor eller gjentatt reaksjon fra samme detektor med valgfri utsettelse (10 s – 2 min.)
Mål 258 × 214 × 77 mm
Klassifisering Sikkerhetsnivå 2, i samsvar med EN 50131-1, EN 50131-6, EN 50131-5-3, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1 and EN 50136-2
Miljø II. innendørs, generelt (i overensstemmelse med EN 50131-1)
Driftstemperaturområde Fra –10 °C til +40 °C
Det tilfredsstiller dessuten kravene i ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ETSI EN 301 419-1, ETSI EN 301 511, ETSI EN 301 489-7, ETSI EN 300 089
Denne alarmsentralen er versjonen med radiomodulen JA-111R
Driftsfrekvens JA-111R toveis Jablotron 868,1 MHz-protokoll
Driftsforhold ERC REC 70-03, ERC REC (98) 20

Relaterte produkter

JA-110T BUS – isolator modul

JA-110T BUS isolator er laget for å skille og beskytte ubeskyttede deler av BUS kabelen. Den strømforsynes fra systemets BUS. Den kan monteres i en boks av typen JA-190PL. Den er ikke adresserbar (bruker ingen adresse).

BP12-18 Universal back-up power supply

BP12-18 serves for power powering of device which need 12V DC. The PLV-CP-L box is recommended for back-up batteries with capacities of 7 Ah - 18 Ah (a capacity of up to 26 Ah can be used with an external box).

SA214-2.6 Rechargeable battery

Pb rechargeable battery (12 V / 2.6 Ah)