Endring av KR-sett

Alle KR-sett er utviklet slik at en alarmsentral blir solgt sammen med en radiomodul. Radiomodulen er endret fra JA-110R til JA-111R. Den er satt sammen på fabrikken og plassert i en holder i alarmsentralen uten kabinett. Det betyr at den ikke trenger å plasseres i dekselet framme og ikke tar så mye plass i alarmsentralen. Endringen vil bli lansert gradvis for individuelle versjoner som leveres fra fabrikken.

Hvis modulen må installeres utenfor kontrollpanelet, kan den elektroniske enheten på modulen tas ut av alarmsentralholderen og installeres i PLV-JA111Rs omsluttende kabinett av plast.

Endring av alarmsentralene
JA-101Kxxx

Det er utviklet et nytt kabinett i plast for alle alarmsentraler av JA-101Kxx-typen. Endringen vil bli lansert gradvis for individuelle versjoner som leveres fra fabrikken.
 
Vesentlige trekk ved endringen:

  • Bedre feste for batteriet
  • Flere åpninger for innføring av kabler
  • En høyere posisjon for elektronikkenhet og strømforsyningsmodul - kabler kan føres inn under dem
  • Bedre komfort under installering (adgang til skruer)
  • Kabinettet i plast er litt større
  • Klargjøring for sabotasjesensorer bak