Jablotron

Tilbehør

AN-868-2PIN Utvendig antenne

De utvendige antennene AN-868 and AN-868-2PIN er laget for å utvide kommunikasjonsrekkevidden for alle Jablotrons trådløse enheter, dersom de bruker en frekvens på 868,1 MHz.

AN-81 external antenna

This antenna is designed for Jablotron wireless products, which use a frequency of 868 MHz and are equipped with a connector only for AN-8x antennas.

Varmestyring med sonekontro