Relé

AC-160-DIN Trådløs relémodul DIN

AC-160-DIN er en trådløs PG-utgang for styring av større effekter (16 A/230 V AC). Den kopierer status på den valgte PG-utgang på JA-100 systemet (PG 1 til PG 32). Den kan fungere som en del av JA-100 alarmsystemet eller på egen hånd.

UR-01 Relémodul for DIN

UR-01 er et allsidig DIN skinne montert relé som kan benyttes til et stort antall applikasjoner.

Utgangsenheter