JA-111I BUS – indikator – flerfarge

JA-111I indikerer tilkoblet alarmområde eller PG utgang (1 - 32) med flerfarget diode (rød, grønn, blå og gul).

TK-34K Flashing light

Contains a xenon lamp, color: amber

UR-01 Relémodul for DIN

UR-01 er et allsidig DIN skinne montert relé som kan benyttes til et stort antall applikasjoner.