Jablotron

Installasjonsutstyr

PT-P700-X Etikettskriver for segmenter

En etikettskriver gjør det mulig å skrive ut etiketter til betjeningspanelenes (tastaturenes) segmenter under installasjonen.