Jablotron

JA-106KR Central med indbygget GSM/GPRS og LAN-sender og radiomodul

JA-106K er den fulde version af JABLOTRON 100+ alarmsystemets centralenhed. Den giver mulighed for en fl eksibel systemopsætning og yder en avanceret sikring til større rækkehuse, kontorer og virksomheder.

Central med indbygget GSM/GPRS og LAN-sender og radiomodul

JA-106KR Central med indbygget GSM/GPRS og LAN-sender og radiomodul

Den tilbyder også fl eksible løsninger til sikring af boligområder, administrative bygninger og virksomheder, der har brug for et system med mange områder. Den ønskede opsætning og skaléring af systemet udføres ved hjælp af F-Link software.

JA-106K centralenhed tilbyder:

 • op til 120 trådløse eller BUS-tilsluttede zoner
 • op til 300 brugerkoder
 • op til 15 områder
 • op til 32 programmerbare PG-udgange
 • 20 uafhængige tidsskemaer
 • op til 25 brugere notifi ceres af systemet med sms- eller stemmebeskeder
 • fjernstyring via SMS, stemmemenu eller MyJablotron-portal
 • op til 4 KC'er
 • vælg mellem 5 KC-protokoller

Centralen har indbygget GSM/GPRS og LAN-sender, der giver mulighed for sms-, stemme-, GPRS- eller LAN-kommunikation med slutbrugerne og KC'er. Den er udstyret med et 4 GB hukommelseskort til lagring af hændelser, stemmebeskeder, billeder m. m.

Centralen har:

 • 2 uafhængige klemmerækker til BUS-tilslutning
 • 1 indvendigt stik forbeholdt radiomodul (JA-111R)
 • 1 LAN-stik
 • 1 USB-stik til opsætning af centralen og til download af billeder
 • 1 stik til tilslutning af andre sendere eller moduler (f.eks. PSTN)

Tekniske specifikationer

Strømforsyning 230 V, 50 Hz
Strømforsyningsenhed A (EN 50131-6)
Backup-batteri 12 V op til 18 Ah
Batteriets max. genopladningstid 72 timer
Strømforsyning til dataBUS max. strøm 1,2 A
Max. kortvarig udgangsstrøm (5 min.) 2 A
Backup-strømforsyning (BUS) 18 Ah batteri i 12 timer ved max. forbrug på 1,2 A
Hændelseslog 700 MB, dvs. ca. 1 mil. begivenheder med dato og klokkeslæt
Alarmverifi kationsfunktion ved en anden detektor eller gentaget respons fra samme detektor med valgfri forsinkelse (10 s - 2 min)
Sikringsklasse klasse 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3, EN 50136-1, EN 50136-2
Omgivelser i henhold til EN 50131-1 II., normale indendørs forhold
Størrelse 357 × 297 × 105 mm
Alarmcentral medfølgende JA-111R Radiomodul (JA-106KR)
JA-111R sender to-vejs med Jablotron protokol og en frekvens på 868,1 MHz

Lignende produkter

JA-100KR Central med indbygget LAN- og radiokommunikation

Hører til JABLOTRON 100+ systemets kerneenheder. Dette er den mindste central til beskyttelse af lejligheder, familieboliger og små virksomheder. Det har integreret LAN-kommunikation og er udstyret med JA-111R modulet.

JA-101KR-LAN3G Central med indbygget 3G / LAN-sender og radiomodul

Basiscentralen i JABLOTRON 100+ systemet. Den tilbyder fleksible løsninger og gør det nemt at beskytte butikslokaler, kontorer, privat hjem samt sommerhuse i en BUS, trådløs eller kombineret installation.

JA-103KRY Central med LAN-modul, GSM-modul og radiomodul

Dette produkt er selve kernen i sikkerhedssystemet JABLOTRON 100+. Centralen kan beskytte familiehjem, kontorer og mindre virksomheder. Enheden skal monteres af en uddannet tekniker med gyldigt Jablotron Alarm-certifikat.

JA-107KRY Central med LAN-modul, GSM-modul og radiomodul

JA-107KRY er en avanceret version af sikkerhedssystemet JABLOTRON 100+. Versionen er udviklet til store boliger, kontorer og virksomheder. Systemet må kun installeres af en uddannet tekniker med gyldigt Jablotron Alarm-certifikat.

JA-100K Central med indbygget LAN-kommunikation

Hører til JABLOTRON 100+ systemets kerneenheder. Dette er den mindste central til beskyttelse af lejligheder, familieboliger og små virksomheder. Den har indbygget LAN-kommunikation.

JA-103K Central med LAN-modul

Dette produkt er selve kernen i sikkerhedssystemet JABLOTRON 100+. Centralen kan beskytte familiehjem, kontorer og mindre virksomheder. Enheden skal monteres af en uddannet tekniker med gyldigt Jablotron Alarm-certifikat.

JA-106K Central med indbygget GSM/GPRS og LAN-sender

JA-106K er den fulde version af JABLOTRON 100+ alarmsystemets centralenhed. Den giver mulighed for en fl eksibel systemopsætning og yder en avanceret sikring til større rækkehuse, kontorer og virksomheder.

JA-106K-3G Central med indbygget 3G/LAN-sender

Den fulde udgave af centralen fra JABLOTRON 100+ sikkerhedssystemet med 3G data kommunikation.