En alarm kan sikre dig mod indbrud, brand og vandskader

Miljøsikring eller rettere sagt: sikring mod miljørelaterede farer. Undrer du dig over, hvad det betyder? Det betyder ganske enkelt, at vores smart-alarm også kan sikre dit hjem eller din virksomhed mod brand, vandlækage og farlige gasser. Alarmen overvåger dit hjem døgnet rundt. Uanset om du er tilstede eller ej, får du øjeblikkeligt besked, hvis der opstår problemer.

Uanset hvor du bor eller arbejder, er der miljørelaterede risici (brand, vandlækage, ophobning eller udslip af farlige gasser). Du kan dog nemt og effektivt forebygge potentielle sundhedsrisici og skader på din ejendom ved at købe en JABLOTRON-alarm med miljødetektorer. Alarmen informerer dig øjeblikkeligt om potentielle farer, endda også via en tilknyttet app.

Brand, gasudslip og vandlækage

Disse almindeligt kendte risici kan forårsage store skader på både dit helbred og din ejendom. Hvorfor løbe nogen risiko, når du i stedet kan vælge at sove roligt og trygt om natten? Helt bogstaveligt. For JABLOTRON 100+-systemet holder øje med det hele for dig, mens du sover, og når du er væk hjemmefra og ude af stand til at gribe ind med det samme.

Branddetektorer

  • Branddetektoren registrerer hurtigt røg, uanset om årsagen er brand eller en usædvanlig temperaturændring
  • Den kombinerede detektor kan også anvendes til specifikke handlinger/rum, hvor detektorerne fx kun skal overvåge og rapportere om temperaturen og ikke reagere på en øget mængde af støv
  • Detektoren kan også fungere som en indendørs sirene, som kan advare dig, hvis der er et problem et sted i bygningen.

Temperaturdetektorer og termostater

  • Termostater kan anvendes til at overvåge indeklimaet eller temperaturgrænser – fx i en hytte (når temperaturen falder under den fastsatte grænse, bliver varmesystemet slået til, så vandet ikke fryser til is osv.), indenfor bearbejdning af fødevarer (styring af køleskabe/frysere forebygger, at fødevarer bliver dårlige), i IT-rum (overvågning af servernes driftstemperatur, forebyggelse af overophedning), osv.

Vanddetektorer

  • Vandlækage fra eksempelvis en utæt slange på en vaskemaskine eller opvaskemaskine kan forårsage mange problemer og skader i det omkringliggende område og også under det oversvømmede område. Vanddetektorer registrerer vand, som ikke bør være der, og giver dig besked med det samme. Derudover kan JABLOTRON 100+ øjeblikkeligt slå vandforsyningen fra via programmerbare udgange og en speciel ventil og derved minimere eventuelle skader.
  • Vanddetektorer kan også pålideligt overvåge vand-/væskeniveauet for at sikre, at det ikke falder til et for lavt niveau eller flyder over. Takket være MyJABLOTRON-appen kan du overvåge og regulere køle- eller overløbstanke, kunstvandingssystemer og lignende enheder og have et konstant overblik over enhedernes aktuelle status, uanset hvor du befinder dig. Du kan også fjernstyre vandforsyningen eller tilhørende dele af dit system.

Gasdetektorer

Forhøjet kuliltekoncentration kan opstå i fyringssæsonen og skyldes ofte dårlig forbrænding. I små eller dårligt ventilerede rum kan koncentrationen ret hurtigt blive forhøjet. Den største fare, modsat røg, er, at kulilte ikke kan lugtes eller ses, hvorfor du ikke bliver advaret om den farlige udvikling.

  • Kuliltedetektorer kan også anvendes alene, uafhængigt af alarmsystemet. Men så er detektoren kun brugbar, når du er tilstede i det overvågede rum.
  • Hvis du ønsker at fjernovervåge kuliltekoncentrationen, skal der oprettes forbindelse mellem enheden og dit JABLOTRON 100+-alarmsystem og MyJABLOTRON-appen, som holder dig opdateret via SMS-beskeder og notifikationer.
  • Alarmsystemet giver dig også andre avancerede muligheder. Systemet kan eksempelvis slå ventilationen til, hvis kuliltekoncentrationen har nået den angivne grænse, og på den måde kan du undgå farlige kuliltekoncentrationer i det overvågede rum.

Gasdetektoren til måling af brændbare gasser (naturgas, metan, propan, butan) giver både visuelle og akustiske advarsler, når den registrerer et problem. Den giver dig et forhåndsvarsel om enhver fare via alarmsystemet og kan fx også slå ventilationen til.

Komplet sikring med en backup-plan

For at sikre, at der til hver en tid bliver taget hånd om problemet, også når du er udenfor rækkevidde, anbefaler vi, at du tilslutter dit alarmsystem til en kontrolcentral. Uanset om du er på ferie, på arbejde eller et helt tredje sted uden signal, kan du risikere en forsinket modtagelse af alarmen. Hvis der opstår en nødsituation, mens du er væk (brand, vandlækage, gasudslip/forhøjet kuliltekoncentration osv.), sender vores alarmcentral, som overvåger alarmer døgnet rundt, øjeblikkeligt en vagtpatrulje til lokationen.

Overvejer du at købe et alarmsystem med tilvalgsmuligheder? Eller ønsker du at udvide din nuværende installation? Så kontakt en certificeret JABLOTRON-installatør og få en skræddersyet løsning, der tager højde for dine behov.

Jeg vil gerne vide mere