JA-115E-AN Sběrnicová čtyřsegmentová klávesnice s displejem a RFID čtečkou - antracitová

Klávesnice je komponentem systému JABLOTRON sloužící k ovládání a signalizaci aktuálního stavu systému. Je vybavena čtyřmi segmenty. Jejich popisy se zobrazují na LCD displeji. Výrobek je určen pro montáž proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu. Tento výrobek je kompatibilní s ústřednami JA-102K, JA-103K a JA-107K.

Sběrnicová čtyřsegmentová klávesnice s displejem a RFID čtečkou - antracitová

Technická specifikace

Typ ovládacího zařízení B
Napájení ze sběrnice ústředny 12 V DC (8–15 V)
Proudová spotřeba při záloze (klidová) 18 mA
Maximální proudová spotřeba pro volbu kabelu 150 mA
Pracovní frekvence RFID 125 kHz
Maximální intenzita magnetického pole RFID -5,4 dBμA/m (ve vzd. 10 m)
Rozměry 110 x 136 x 33 mm
Hmotnost 285 g
Klasifikace stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II
Dle ČSN EN 50131-1
Prostředí vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot -10 °C až +40 °C
Průměrná provozní vlhkost 75% RH, bez kondenzace
Certifikační orgán Trezor Test s.r.o. (č. 3025)
Splňuje ČSN ETSI EN 300 330, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55032, ČSN EN 62368-1, ČSN EN 63000, ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3
Podmínky provozování dle Všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-R/10
Doporučený vrut 4 x ø 3,5 x 40 mm (zapuštěná hlava)