JA-190X Modul telefonního komunikátoru

Ústředna s tímto modulem předává poplachové hlasové zprávy, komunikuje s pultem centrální ochrany a umožňuje vzdálený přístup. Komunikátor pracuje pouze s tónovou volbou. Je vybavený základní přepěťovou ochranou.

Modul telefonního komunikátoru

Technická specifikace

Způsob telefonní volby DTMF
Detekce přítomnosti telefonní linky volitelný parametr
Počet vytáčených čísel pro hlasové zprávy s JA-101K 8
Počet vytáčených čísel pro hlasové zprávy s JA-106K 15
Klasifikace Stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II
- dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3, ČSN EN 50131-10, ČSN EN 50136-1, ČSN EN 50136-2, SIA DC-02, SIA DC-05
- průměrná provozní vlhkost 75 % RH, nekondenzující
- třída přenosového systému – hlasové komunikace ATS 2
- třída přenosového systému – digitální komunikace ATS 4
- digitální přenosové protokoly ADM-CID (DTMF), SIA-DCS (FSK)
Hmotnost 28 g
Připojuje se analog. rozhraní dle ČSN EN 301437,TBR 21
Dále splňuje ČSN ETSI EN 300220, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1