Jablotron

800 800 522

UC-82 Bezdrátový modul relé

Modul má 2 relé, která je možné nezávisle bezdrátově ovládat. Napájí se 12 V. Do každého relé lze samostatně přiřazovat RC ovládače, PG výstupy ústředny, bezdrátové detektory a zvonkové tlačítko klávesnice JA-80H

Bezdrátový modul relé

UC-82 Bezdrátový modul relé

Obsahuje dvě relé řízená rádiem. Napájí se externím zdrojem 12V ss a lze použít:

  • pro bezdrátový výstup signálů PgX a PgY ústředny JA-80K
  • k dálkovému ovládání spotřebičů pomocí vysilačů RC-8x
  • k přijmu signálů z bezdrátových detektorů JA-8x Oasis

Technická specifikace

napájení 10 V= až 14 V=, klidový odběr cca 20 mA
zatížitelnost kontaktů relé X a Y max 2 A / 24 V= nebo 2 A / 120 V~
zatížitelnost výstupu Low Bat max 100 mA / 24 V
zatížitelnost výstupu TMP max 100 mA / 24 V
komunikační pásmo 868 MHz, protokol Oasis
prvky se učí do bezodběrové paměti nevymažou se vypnutím napájení
minimální vzdálenost vysílače 1 m
pracovní prostředí tř. II, vnitřní všeobecné -10 °C až +40 °C
stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3
stupeň krytí IP40 dle ČSN EN 60529
mechanická odolnost IK08 dle ČSN EN 50102
rozměry, váha: 76 x 110 x 33 mm, anténa 35 mm, 120 g
podmínky provozování ČTÚ VO-R/10/06.2009-9
Splňuje požadavky ČSN ETSI EN 300220, ČSN EN50130-4, EN 55022, ČSN EN 60950-1

Související produkty

AC-82 Bezdrátový modul silových relé

Přijímač má 2 nezávisle bezdrátově ovládaná relé. Napájí se ze sítě 230V. Do obou relé lze samostatně přiřazovat RC ovládače, termostaty, PG výstupy ústředny, bezdrátové detektory a zvonkové tlačítko kláv. JA-80H.

AC-83 Bezdrátový modul silových relé

Výrobek je komponentem systému Oasis 80 firmy Jablotron a obsahuje dvě silová relé řízená rádiem a navíc relé pro ovládání oběhového čerpadla. Na výstup relé se na rozdíl od AC-82 spíná přímo 230V z napájecích svorek – viz manuál.