JA-82T

Propojovací modul JA-82T

Propojovací kabel JA-82T slouží k propojení systému OASiS k počítači s instalovaným programem OLink. V ústředně JA-8x se kabel připojí do konektoru digitální sběrnice, na straně PC se pro připojení použije volný konektor USB.

JA-82T

Interface používá pro komunikaci standard HID a pro jeho funkci není potřeba instalace žádných ovladačů na PC. Elektrické obvody digitální sběrnice zabezpečovacího systému a obvody počítače jsou od sebe galvanicky odděleny a tím je zajištěná vysoká odolnost proti průniku rušení ze strany počítače. Interface umožňuje přímé nastavení textů z OLinku do klávesnice JA-81F (ne JA-80F).

Technická specifikace

Konektory (PC, ústředna) USB a RJ-4
Napájení z ústředny i z PC
Kompatibilita určeno pro systém Oasis
Podpora software OLink verze 1.0.2 a vyšší
EMC ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55002