Vyhlášení soutěže Vychytávka s JABLOTRON 100

Vyhlášení soutěže Vychytávka s JABLOTRON 100

Ve čtvrtek 23. března proběhlo na stánku Jablotron na výstavě AMPER 2017 slavnostní předání ocenění vítězům 4. ročníku soutěže Vychytávka s JABLOTRON 100 za originální využití tohoto alarmu.

Společným znakem vítězných realizovaných instalací bylo chytré a přitom uživatelsky jednoduché vyřešení náročných nestandardních požadavků na zabezpečení a ovládání automatizace v objektu.

Vítězem letošního ročníku Vychytávky se stal pan Pavel Šmela z Brna. Na druhém místě se umístil pan Martin Kvasnička z Prahy a třetím oceněným je pan Jakub Nešuta z Brna. Bližší informace k vítězným instalacím naleznete níže.

Odborná komise z došlých řešení ocenila speciálními cenami také 3 zajímavé aplikace montážních partnerů Václava Dvořáka z Únětic, Jana Chmelaře z Nového Města na Moravě a Hynka Kokeše z Bučovic.

Zároveň jsme vyhlásili nový 5. ročník Vychytávky s JABLOTRON 100 a už těšíme další zajímavá využití alarmu JABLOTRON 100.

1. místo

Autor: Pavel Šmela, Brno,
web: www.smart-alarms.cz

Popis instalace: Komplexní zabezpečení rodinného domu s využitím automatizací. Oceněnou vychytávkou je vyřešení vysoce bezpečného a přitom uživatelsky komfortního automatického odjišťování domu z nočního hlídání. Promyšleným nastavením celé řady podmínek je dosaženo toho, že k odjištění domu dojde automaticky bez zásahu uživatele teprve po tom, co obyvatelé vstanou a vydají se z patra do přízemí.

Na rozdíl od odjištění domu standardním použitím kalendářní akce je v tomto případě dům bezpečně zajištěný, dokud se nevstává. Pozitivním na realizované instalaci je, že její použití je univerzální a podmínky pro bezpečné automatické odjišťování jsou variabilně volitelné podle konkrétní dispozice objektu i typického chování obyvatel domu. Benefitem k hlavnímu obsahu vychytávce je chytré nastavení automatického zajišťování vstupních dveří do bytu tak, aby uživatel bytu měl bez nutnosti aktivního zajišťování jistotu, že po příchodu domů nebude vyrušen nezvaným hostem.

2. místo

Autor: Ing. Martin Kvasnička ALF Electronics, Praha
web: www.alfik.cz

Popis instalace: Přihlášená vychytávka je rozsahem malou instalací, kde měl ovšem zákazník poměrně náročný požadavek na maximálně automatizované vzájemně nezávislé zabezpečení dvou nesousedících řadových garáží. V požadavku bylo ovládat i pohony vrat, přitom na každé z garáží je jiný systém ovládání pohonu. V první garáži je ústředna a její instalace je plně sběrnicová. Druhá garáž je řešena zcela bezdrátově.

K odjištění garáže dojde automaticky s otevřením vrat. V odjištěném stavu je možné vrata ovládat. Pokud dojde k zajištění sekce garáže, automaticky se uzavřou i vrata. Princip vychytávky tedy spočívá v tom, že při otevírání vrat nemusí uživatel řešit, v jakém stavu zabezpečení je sekce garáže. Naopak po zajištění dojde vždy automaticky k uzavření vrat, a to při jakékoli poloze vrat, i při pootevřených vratech. Pro dosažení této funkce na dvou garážích bylo nutné použít 12 důmyslně vzájemně provázaných PG logik s využitím detektorů, hlídajících obě krajní polohy vrat.

3. místo

Autor: Jakub Nešuta, ELNE, Brno
web: www.elne.cz

Popis instalace: Oceněná vychytávka je specifická rozsahem areálu, který je zabezpečen systémem JABLOTRON 100 s velkým množstvím monitorovacích a automatizačních funkcí. Jedná se o moderní koňskou farmu zaměřenou na sportovně relaxační aktivity návštěvníků. Kromě komplexního zabezpečení objektu proti vloupání je vzhledem k dřevokonstrukcím staveb kladen důraz na ochranu před požárem.

Specialitou instalace je detailní řízení a monitoring "vodní hospodářství" farmy. Monitorovány jsou hladiny retenčních bazénů, spínání tlakování expanzních nádob, ovládání ohřevu vody a oběhových čerpadel a kompletní automatika osvětlení areálu. Nechybí ani dálkové ovládání vjezdových bran a garáží. Pro provozovatele farmy je asi největším přínosem integrace pohodlného přístupu k celému systému prostřednictvím aplikace MyJABLOTRON a obrovská investiční úspora do takto náročného řízení farmy.

Galerie