Nadace JABLOTRON rozdala v roce 2018 téměř 4 miliony korun

7.5.2019

Díky svému jabloneckému původu zpočátku pomáhala zejména regionálně, v současnosti však své aktivity rozšiřuje v rámci celé republiky a spojuje své síly s jinými subjekty, které mají podobné zájmy a priority. „V nadaci se snažíme s minimem dosáhnout maxima“, říká její zakladatel Dalibor Dědek. Provozní režijní náklady nadace jsou jen necelá 2 % a zbývajících 98 % příspěvků je využito na podporu vzdělávání, občanské společnosti a zdravotnictví nebo na pomoc lidem v nouzi či ochranu místní přírody. „Nestavíme velký tým, neutrácíme za okázalé PR, ale spoléháme na zápal několika nadšenců, které baví dělat dobré skutky“, dodává Dědek.

 

edu.jpg

Vzdělávání považujeme za nejdůležitější

I proto více než 50 % naší loňské finanční pomoci směřovalo do této oblasti.  Tak říkajíc „zdola“ podporujeme tvořivost a aktivitu dětí a učitelů. Vyhledáváme úspěšné a schopné jedince i celá aktivní „hnízda“ a jejich zkušenosti se snažíme přenášet dál. Cílem je nacházet metody a postupy, které děti i učitele baví. Vzdělávání se ale pokoušíme ovlivnit i „shora.“ Navázali jsme tak spolupráci s několika subjekty, které se snaží o systémové změny ve školství. Kromě toho už léta aktivně spolupracujeme se školami. Dodáváme jim výukové sety, pořádáme odborná školení pedagogů a studentů, ale třeba i studentské soutěže.

Fandíme zdravé a aktivní společnosti

Ačkoliv zpravodajství převážně ukazuje jen to špatné, co se ve společnosti děje, existuje spousta nadšenců, kteří se snaží vylepšovat stav věcí veřejných. Ať je to třeba uspořádání slavnosti pro místní komunitu anebo zapojení se do komunální politiky. V této oblasti úzce spolupracujeme s nadací Via, abychom využili jejich zkušenosti a spojili finanční prostředky s ostatními dárci. Malým příspěvkem podporujeme též protikorupční aktivity, protože nás mrzí, že zatímco jedni pomáhají, tak jiní společné peníze rozkrádají.

Poháme těm, co to jsou v nouzi

Již 7 let spolufinancujeme provoz pražské zimní noclehárny pro bezdomovce. Těší nás, že po letech odporu pražského magistrátu se podařilo přesvědčit příslušný orgán ke spolupráci. V uplynulé zimě poskytla námi pronajatá noclehárna více než 8 tisíc noclehů lidem bez přístřeší.

Záleží nám na našem okolí

Protože největší část příspěvků do nadace přichází z našich jabloneckých firem, věnujeme mimořádnou podporu tomuto regionu.  V minulosti jsme například vybudovali Domov seniorů u přehrady. Jeho provoz byl na přelomu roku přetransformován na neziskový subjekt a naše nadace pomáhá s úspěšným provozem domova. Spravujeme také celkem 75 hektarů horských luk v Jizerských horách, které má nadace ve svém majetku. Cílem této aktivity je zachovat a chránit tento cenný přírodní mikroregion Hrabětické louky. V létě se zde sklízí seno, na podzim můžete pozorovat pasoucí se jeleny a v zimě vede přes louky běžecká magistrála. V loňském roce se nám podařilo dobudovat informační tabule podél silničky od Kapličky na Královku. Slouží už také nová šotolinová cesta vedoucí od Kapličky směrem ke Slovance, čímž se legalizovala původní vyšlapaná zkratka, která způsobovala nežádoucí erozi půdy.

Chcete se o naší nadaci dozvědět více?