Jablotron

JA-111TH Buss temperatursensor

Den stödjer styrning av värme via centralenhetens PG-utgång baserat på den uppmätta temperaturen. Alla funktioner är inställda i MyJABLOTRON, vilket tillåter användaren att övervaka och styra allting när som helst och varifrån som helst.

Buss temperatursensor

JA-111TH Buss temperatursensor

För ordentlig funktion skall både en GSM- och LAN-kommunikator användas för kommunikation med MyJABLOTRON. Omkopplingsfunktionen för den programmerbara utgången garanteras inte vid fel på den externa kommunikationen eller vid serverfel. 
 

  • Upp till 2 termometrar per centralenhet kan fjärrkontrollera den programmerbara utgången.
  • Manuellt temperaturkontrolläge
  • Meddelande vid överskridande av höga och låga gränsvärden 

Tekniska specifikationer

Ström via centralenhetens buss 12 V (9…15 V)
Back-up lägets (viloläge) strömförbrukning 5 mA
Aktuell förbrukning för kabelvalet 5 mA
Mått 55 x 27 x 16 mm
Intervall för uppmätta temperaturer -20 °C till +70 °C
Driftstemperaturintervall -20 °C till +70 °C
Mätningsprecision i drifttemperaturernas intervall ± 0.1 °C
Uppfyller även kraven i EN 50130-4, EN 55022

Liknande produkter

JB-TS-PT1000 Universell temperatursensor typ PT1000

Temperaturgivare med en kabel för temperaturmätning av gaser, vätskor och fasta ämnen i intervallen -50° C till +200° C.

JA-151TH Trådlös temperaturdetektor

Den stödjer styrning av värme via centralenhetens PG-utgång baserat på den uppmätta temperaturen. Alla funktioner är inställda i MyJABLOTRON, vilket tillåter användaren att övervaka och styra allting när som helst och varifrån som helst.

JA-110F Buss översvämningsdetektor

Detektorn indikerar översvämning i utrymmen (källare badrum etc). Larmsignal förmedlas till centralenheten via systemets Buss. När elektroderna på sensorn får vattenkontakt skickas en larmsignal.

LD-81 Flood detector

The detector indicates room water floods (e.g. cellars, bathrooms). This information is sent to an alarm system for alert message transmission. It is connectible to an Oasis alarm system via a JA-81M wireless detector.

JB-EXT-TH-B Utomhustermometer buss

Den bussanslutna termometern kan användas i en utomhusmiljö eller en miljö med besvärliga klimatförhållanden. I applikationen MyJABLOTRON kan ett temperaturschema ritas upp, inställning av temperaturrapporter eller omkoppling av PG:s i centralenheten då en viss temperatur uppnås.

JB-EXT-TH-R Utomhustermometer trådlös

Den trådlösa termometern kan användas i en utomhusmiljö eller en miljö med besvärliga klimatförhållanden. I applikationen MyJABLOTRON kan ett temperaturschema ritas upp, inställning av temperaturrapporter eller omkoppling av PG:s i centralenheten då en viss temperatur uppnås.

JA-150EM-DIN trådlös modul för impulsutgång för en elmätare

Modulen för DIN-rail installation är avsedd för att visa elmätaravläsningar, vilket är tillgängligt för våra kunder via MyJablotron Webb Självbetjäning.