BB-02 Záložný modul

Záložný mdul na zálohovanie komunikácie autoalarov CA-180x v čase odpojenia hlavného akumulátora vozidla. Kapacita 400 mAh.

Záložný modul

BB-02 Záložný modul

BB-02 je zálohovaný zdroj s riadiacou elektronikou pre dobíjanie a je určený pre autoalarmy CA-1803 a CA-1802. Pri normálnej prevádzke je BB-02 dobíjaný resp. udržiavaný z autoalarmu.

V prípade výpadku hlavného napájania, alebo poklesu napätia pod kritickú hodnotu, začne BB-02 napájať autoalarm. Zálohované sú všetky funkcie autoalarmu, okrem húkania sirény. Ak je pripojená hands-free súprava HF-03, je zálohovaná aj hlasová komunikácia. Záloha napája autoalarm až do obnovenia hlavného napájacieho napätia, alebo do úplného vybitia akumulátora BB-02.

Technické údaje

Napájanie 12 - 24 V
Kapacita záložných akumulátorov 400 mAh (pri 9,3V)
Dobíjací prúd záložných akumulátorov max.20 mA (pri úplnom vybití)
Detekcia výpadku napájania 8,5 V
Generované záložné napätie 9,3 V
Vypnutie zdroja pri vybití akumulátorov pod 3,9 V
Maximálny trvalý prúd generovaného napätia 400 mA
Vlastná spotreba BB-02 (bez dobíjania akumulátorov) < 4 mA
Doba zálohovania autoalarmu minimálne 5 hodín
Životnosť 2 - 4 roky