JA-190X Modul telefónneho komunikátora

Ústredňa s týmto modulom odovzdáva poplachové hlasové správy, komunikuje s pultom centrálizovanej ochrany a umožňuje vzdialený prístup. Komunikátor pracuje len s tónovou voľbou. Je vybavený základnou prepäťovou ochranou a je určený len pre staršie verzie ústrední JA-101Kxx a JA-106Kxx.

Modul telefónneho komunikátora

JA-190X Modul telefónneho komunikátora

Komunikátor pre pripojenie pevnej telefónnej linky sa zapája do ústredne systému JABLOTRON 100+ (len pre JA-101Kxx a JA-106Kxx). Modul umožňuje komunikáciu prostredníctvom ContactID protokolu na PCO a odosielanie hlasových správ zákazníkom.

Technické údaje

Spôsob telefónnej voľby DTMF
Detekcia prítomnosti telefónnej linky volliteľný parameter
Počet vytáčených čísiel pre hlasové správy s JA-101K 8
Počet vytáčaných čísiel pre hlasové správy s JA-106K 15
Digitálny prenos na pult centralizovanej ochrany protokol CID, SIA
Spĺňa STN EN 50131-1, zabezpečenie stupeň 2
Trieda prenosového systému – hlasová komunikácia ATS 2
Trieda prenosového systému – digitálna komunikácia ATS 4
Prostredie - trieda II vnútorné všeobecné (-10°C až +40°C)
Pripája sa analog. rozhranie podľa EN 301437,TBR 21
Ďalej spĺňa STN EN 300220, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1