JA-82T Modul pre pripojenie ústredne k počítaču

Prepojovací interface JA-82T umožňuje pripojiť systém OASiS k počítaču s nainštalovaným programom O-Link. V ústredni sa pripája do konektora digitálnej zbernice, na strane PC do USB konektora. Nevyžaduje inštaláciu ovládačov.

Modul pre pripojenie ústredne k počítaču

JA-82T Modul pre pripojenie ústredne k počítaču

Interface používa na komunikáciu HID štandard, preto nie je potrebné inštalovať žiade ovládače na PC. Elektrické obvody digitálnej zbernice zabezpečovacieho systému a obvody počítača sú od seba galvanicky oddelené, čím je zabezpečená vysoká odolnosť proti preniknutiu rušenia do ústredne zo strany počítača. JA-82T umožňuje aj priame nahranie textov z programu O-Link do klávesnice JA-81F (do JA-80F nie).

Technické údaje

Konektory (PC / ústredňa) USB / RJ-4
Napájanie z ústredne aj z PC
Kompatibilita určené pre systém OASiS
Podporovaný softvér O-Link verzia 1.0.2 a vyššia