JA-194Y-LITE Modul LTE komunikátora

Modul LTE komunikátora je určený pre ústredne JA-102K, JA-103K alebo JA-107K systému JABLOTRON. Na rozdiel od verzie JA-194Y podporuje iba dátovú komunikáciu.

Modul LTE komunikátora

JA-194Y-LITE Modul LTE komunikátora

Umožňuje komunikáciu pomocou mobilnej siete s pultom centrálnej ochrany alebo vzdialené ovládanie systému pomocou webovej a mobilnej aplikácie. Zároveň umožňuje vzdialené nastavovanie systému pomocou softvéru F-Link.

Technické údaje

Napájanie modulu 9–15 V DC (z ústredne)
Priemerný odber prúdu cca 9 mA (závisí na sile GSM)
Špičkový odber prúdu 720 mA
Pracovné pásma GSM modulu 2G (GSM, EDGE) 900/1800 MHz
3G 900/2100 MHz (B8, B1)
4G (LTE) 800/900/1800/2100/2600 MHz (B20, B8, B3, B1, B7)
Klasifikácia Stupeň zabezpečenia 2 / Trieda prostredia II (podľa EN 50131-1)
Rozmery 70 x 37 x 25 mm
Hmotnosť 23 g
Prostredie vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt -10 °C až 40 °C
Priemerná prevádzková vlhkosť 75% RH, bez kondenzácie
Kompatibilné RCT (ARC prijímač) podľa komunikačných protokolov
SPT komunikátor typu SPT type Z (rozširujúci modul ústredne)
AS/SPT rozhranie Pass-Throught
Podporovaná ATS trieda/komunikačný protokol:
ATS triedaATS rozhraniePrenosový protokol
SP3–SP5 GSM-GPRS (IP) JABLO IP
ANSI SIA DC-09
DP4 LAN (IP)
GSM-GPRS (IP)
JABLO IP
ANSI SIA DC-09
Certifikačný orgán Trezor Test (č. 3025)
Spĺňa EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-52, ETSI EN 301 489-17, ETSI EN 301 908-1, ETSI EN 301 908-13, ETSI EN 300 328, EN 55032, EN 50665, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09

Súvisiace produkty

JA-103K GSM Ústredňa

Základný prvok zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100+. Ústredňa pre ochranu rodinných domov, kancelárií a menších firiem. Ústredňa sa vždy dodáva s GSM komunikátorom. Pri objednávaní ústredne je možné vybrať GSM komunikátor JA-192Y (podpora iba 2G siete) alebo LTE komunikátor JA-194Y (podpora 4G/3G/2G).  Montáž len preškoleným technikom s platným certifikátom Jablotronu.

JA-107K GSM Ústredňa

JA-107K je rozšírenou verziou zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100+. Je určená pre väčšie objekty, kancelárie a firmy. Montáž len preškoleným technikom s platným certifikátom Jablotronu. Ústredňa sa vždy dodáva s GSM komunikátorom. Pri objednávaní ústredne je možné vybrať GSM komunikátor JA-192Y (podpora iba 2G siete) alebo LTE komunikátor JA-194Y (podpora 4G/3G/2G). 

JA-107KR GSM Ústredňa s LAN a rádiovým modulom

JA-107KR je rozšírenou verziou zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100+. Je určená pre väčšie objekty, kancelárie a firmy. Montáž len preškoleným technikom s platným certifikátom Jablotronu. Ústredňa sa vždy dodáva s GSM komunikátorom. Pri objednávaní ústredne je možné vybrať GSM komunikátor JA-192Y (podpora iba 2G siete) alebo LTE komunikátor JA-194Y (podpora 4G/3G/2G).

JA-103KR GSM Ústredňa

Základný prvok zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100+. Ústredňa pre ochranu rodinných domov, kancelárií a menších firiem. Ústredňa sa vždy dodáva s GSM komunikátorom. Pri objednávaní ústredne je možné vybrať GSM komunikátor JA-192Y (podpora iba 2G siete) alebo LTE komunikátor JA-194Y (podpora 4G/3G/2G).  Montáž len preškoleným technikom s platným certifikátom Jablotronu.

JA-103K-7AH GSM Ústredňa - 7 Ah

Základný prvok zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100+. Ústredňa pre ochranu rodinných domov, kancelárií a menších firiem. Ústredňa sa vždy dodáva s GSM komunikátorom. Pri objednávaní ústredne je možné vybrať GSM komunikátor JA-192Y (podpora iba 2G siete) alebo LTE komunikátor JA-194Y (podpora 4G/3G/2G). 

JA-102KY Ústredňa zabezpečovacieho systému Mercury

Montáž je možná iba preškoleným technikom s platným certifikátom Jablotron. Požadované nastavenie a veľkosť systému sa programuje prostredníctvom aplikácie MyCOMPANY. Nastavenie je intuitívne a veľmi jednoduché aj pre začínajúcich montážnych partnerov.

JA-102KRY Ústredňa zabezpečovacieho systému Mercury

Montáž je možná iba preškoleným technikom s platným certifikátom Jablotron. Požadované nastavenie a veľkosť systému sa programuje prostredníctvom aplikácie MyCOMPANY. Nastavenie je intuitívne a veľmi jednoduché aj pre začínajúcich montážnych partnerov.