JA-194Y Modul LTE komunikátora

Modul LTE  komunikátora je určený pre poplachovú zabezpečovaciu ústredňu JA-103K alebo JA-107K, ktorá patrí do systému JABLOTRON 100+.

Modul LTE komunikátora

JA-194Y Modul LTE komunikátora

Ústredňa osadená JA-194Y komunikuje pomocou mobilnej siete s pultom centralizovanej ochrany, umožňuje vzdialené ovládanie pomocou webovej a mobilnej aplikácie, odovzdáva poplachové SMS a hlasové správy.

Technické údaje

Napájanie modulu 9-15 V DC (z ústredne)
Priemerný odber prúdu cca 9 mA (závisí od kvality GSM signálu)
Špičkový odber prúdu 720 mA
Pracovné pásma GSM modulu 2G (GSM, EDGE) 900/1800 MHz
3G 900/2100 MHz (B8, B1)
4G (LTE) 800/900/1800/2100/2600 MHz (B20, B8, B3, B1, B7)
Klasifikácia Stupeň zabezpečenia 2/Trieda prostredia II (podľa EN 50131-1)
Rozmery 70 x 37 x 25 mm
Hmotnosť 23 g
Prostredie vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt -10 °C až +40 °C
Priemerná prevádzková vlhkosť 75% RH, bez kondenzácie
Kompatibilné RCT (PCO prijímač) podľa komunikačných protokolov
SPT komunikátor typu SPT typ Z (rozširujúci modul ústredne) 
AS/SPT rozhranie Pass-Throught
ATS trieda ATS rozhranie Prenosový protokol
SP2 GSM-SMS JABLO SMS
SP3 – SP5 GSM-GPRS (IP) JABLOT IP
ANSI SIA DC-09
DP4 LAN (IP)
GSM-GPRS (IP)
JABLO IP
ANSI SIA DC-09
Certifikačný orgán Trezor Test (č. 3025)
Spĺňa EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4,ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-52, ETSI EN 301 486-19, ETSI EN 301 908-1, ETSI EN 301 908-13, ETSI EN 301 908-2, ETSI EN 303 413, EN 55032, EN 50665, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09