CA-340PRG Bezdrôtový programátor

Bezdrôtový programátor na diagnostiku a nastavovanie autoalarmov CA-340 a CA-345.

Bezdrôtový programátor

CA-340PRG Bezdrôtový programátor

Nová verzia programátora CA-340PRG (označená červeným terčíkom) podporuje nastavovanie starších autoalarmov CA-340 pomocou aplikácie CarLink, aj nového typu CA-345 pomocou aplikácie C-Link. V obidvoch prípadoch sa programátor pripája k PC pomocou USB rozhrania a s autoalarmami komunikuje bezdrôtovo. Obidve aplikácie umožňujú plnohodnotné nastavenie autoalarmov, vyčítanie pamäte udalostí atď.

Technické údaje

Napájanie z USB
Podporované OS WIN 7, WIN 10
Komunikačná vzdialenosť od 2 do 20 metrov