AC-160-C Bezdrôtové multifunkčné relé (MFR) do montážnej krabice

Bezdrôtové multifunkčné relé je komponentom systému JABLOTRON 100+. V prípade naučenia do ústredne relé kopíruje zvolené PG výstupy.

Bezdrôtové multifunkčné relé (MFR) do montážnej krabice

AC-160-C Bezdrôtové multifunkčné relé (MFR) do montážnej krabice

Relé môže byť inštalované aj ako autonómne zariadenie reagujúce na aktiváciu jednosmerných bezdrôtových detektorov série JA-15x.

V tomto prípade relé zopne podľa režimu zvoleného pre daný detektor (5 voliteľných režimov: kopíruj s presahom, impulz, zmeň stav, vypni a blokuj). Poskytuje galvanicky aj bezpečnostne oddelené spínacie relé pre spínanie silových záťaží 230 V / 16 A. V systéme zaberá jednu pozíciu.

Technické údaje

Menovité napájacie napätie 90 - 250 V / 50 - 60 Hz
Vlastný príkon pri 230V AC (min / max) 0,2W / 0,7 W 
Pracovná frekvencie 868,1 MHz, protokol Jablotron
Anténa vnútorná
Zaťažiteľnosť kontaktov MFR – trieda ochrany II Maximálne spínané napätie 400 V AC
Odporová záťaž (cosφ=1) max.16 A
Indukčná, kapacitná záťaž (cosφ=0,4) max. 8 A
Halogénové osvetlenie max. 1000 W
Minimálny DC spínaný výkon 0.5 W
Prierez pripojovaných vodičov max. 2 x 1,5 mm2; max. 1 x 2,5 mm2
Krytie IP-20 (dle STN 65529)
Rozmery 49 x 49 x 26 mm
Hmotnosť 65 g
Rozsah pracovných teplôt -10 až + 40°C, RV 75% nekondenzujúce
V zhode s STN ETSI EN 300 220-1, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1, STN EN 50581
Podmienky prevádzky TÚSR č. VPR – 34 / 2012