DÔLEŽITÉ - Vezmite prosím na vedomie

Vážení zákazníci,
Sme povinní vás upozorniť na vážne riziko požiaru, ktoré môže byť spôsobené používaním neoriginálnej lítiovej batérie v bezdrôtových sirénach Jablotron typu JA-80A a JA-180A. Chceli by sme preto všetkých používateľov sirén JA-80A a JA-180A poprosiť o kontrolu a nahradiť lítiové batérie alkalickými.

Ďalšie informácie Skryť Čo robiť?

intro-alert.jpg

DÔLEŽITÉ - Vezmite prosím na vedomie

Vážení zákazníci,
Sme povinní vás upozorniť na vážne riziko požiaru, ktoré môžu byť spôsobené používaním neoriginálnej lítiovej batérie v bezdrôtových sirénach Jablotron typu JA-80A a JA-180A. Chceli by sme preto všetkých používateľov sirén JA-80A a JA-180A poprosiť o kontrolu a nahradiť lítiové batérie alkalickými.

Ďalšie informácie Skryť Čo robiť?

Čítajte pozorne

UPOZORNĚNÍ

Situácia

Nedávno sme zaznamenali niekoľko nebezpečných prípadov vznietenia 6V lítiovej batérie v bezdrôtových sirénach JA-80A a JA-180A. V jednom prípade existuje aj podozrenie, že vznietenie batérie spôsobilo požiar domu. Podrobná analýza ukázala, že siréne neboli použité predpísané a bezpečné BAT-80A SAFT 6V lítiové batérie. Pretože batérie tejto značky sú drahé, na trhu sa objavili nekvalitné náhrady či dokonca falzifikáty, ktoré nepravdivo uvádzajú, že sú určené pre sirény Jablotron. Problém je, že 6V technológia vyžaduje, aby boli v batérii v sérii dva lítiové články. Ak sú v sérii spojené nevhodné články, jeden z nich sa časom začne veľmi intenzívne zahrievať (v dôsledku prepólovania článku s nižšou kapacitou). Novšie bezdrôtové sirény (séria JA-163A) preto používajú lítiové batérie, ktoré obsahujú len jeden článok (3.6 V), a nepredstavujú tak žiadne riziko.

Opatrenia

Odporúčame, aby ste ihneď skontrolovali všetky namontované sirény typu JA-80A a JA-180A. Ak sa v nich nenachádza pôvodná batéria BAT-80A SAFT, nahraďte ju originálnou batériou z distribučnej siete Jablotron. Vzhľadom na to, že nie je možné úplne zabrániť nebezpečným náhradám vo vstupe na trh (niektoré falzifikáty nie je možné hneď na prvý pohľad odlíšiť od originálov), dôrazne odporúčame použiť alkalické batérie (okamžite, ak vo výrobku nie je originálna batéria, v ostatných prípadoch pri nasledujúcej výmene batérie). Na použitie alkalických batérii poskytuje distribučná sieť Jablotron špeciálny držiak BH-80A. Do tohto držiaka sa vkladá 5 bežných, 1,5 V alkalických článkov typu C (LR-14). Výhodou využitia alkalických batérii je, že sú bezpečné, výrazne lacnejšie ako lítiové batérie, a dostať ich vo väčšine obchodov. Nevýhodou je, že ich životnosť v siréne klesne z 3 na približne 2 roky.

Upozorňujeme

Zo štatistík predaja náhradných lítiových batérií vyplýva, že vysoko nebezpečné falzifikáty sa môžu nachádzať vo významnom množstve inštalovaných sirén tohto typu. Jablotron rokuje s príslušnými orgánmi o možnej informačnej kampani, aby upozornili verejnosť na riziko vysoko nebezpečných batérií. Odporúčame vám preto čo najskôr skontrolovať batérie v sirénach. V súlade s platnými právnymi predpismi EÚ nesie zodpovednosť za prípadnú škodu osoba, ktorá vedome alebo nevedome vložila nevhodnú batériu do sirény. Jablotron nehradí kontrolu batérií (pretože nedodal nevhodné batérie na trh), ale ponúka autorizovaným osobám zadarmo držiak na alkalické batérie BH-80A.

Čo robiť?

Odporúčame vám nechať si batérie skontrolovať a vymeniť profesionálnym servisným technikom. Ak sa rozhodnete skontrolovať batériu sami, postupujte podľa bezpečnostných opatrení v inštruktážnom videu. Počas kontroly je nutné zabezpečiť fyzickú ochranu proti popáleninám pre prípad, že príde k náhlemu vznieteniu nesprávnej batérie. Vezmite prosím na vedomie, že kryt sirény môžete odstrániť len ak je alarm v režime údržby alebo servisnom režime.

oasis-baterie-nahledak.jpg

Opýtajte sa nás

Dúfame, že kontrola a prípadné nahradenie batérií prebehlo bez komplikácií. Veríme, že oceníte naše úprimné úsilie ochrániť Vás proti tomuto neočakávanému riziku. Ak máte akékoľvek pochybnosti, prečítajte si často kladené otázky ohľadom neoriginálnych batérií.

Ako zistím, či má problém aj moje poplašné zariadenie a čo mám robiť?

Ak si nie ste úplne istí, obráťte sa na vášho servisného pracovníka, ktorý Vám potvrdí či váš systém obsahuje sirénu JA-80A alebo JA-180A. V takom prípade požiadajte o kontrolu a vymeňte lítiové batérie za alkalické.

Ak si nie ste istí, pozrite sa na video na tejto webovej stránke. Ak kryt na vašej siréne vyzerá inak, máte istotu, že tento problém sa Vás netýka. Ak je kryt na siréne rovnaký ako vo videu, odporúčame vám nechať si ju skontrolovať, aby ste zistili, či je potrebná výmena batérie.

Môže sa rovnaký problém vyskytnúť aj na inom produkte?

V prípade produktov Jablotron sa riziko popálenín spôsobených použitím nevhodných lítiových batérií vzťahuje výlučne na sirény JA-80A a JA-180A, ktoré používajú 6V technológiu. Ostatné výrobky obsahujú iné batérie, pri ktorých nehrozí riziko prepólovania.

Čo mám robiť, ak už nemám kontakt na servisného pracovníka, alebo som si poplašné zariadenie nainštaloval sám?

Ak už nemáte kontakt na servisného pracovníka, alebo ak si vymieňate batérie na starších systémoch JA-80 Oasis sami, obráťte sa na svojho dodávateľa Jablotron. Poskytne vám držiak BH-80A a batériu môžete nahradiť sami. Prípadne vám poskytne kontakt na miestneho montéra, ktorý vykoná inšpekciu a nahradí batériu. Toto riešenie odporúčame. Môžete tiež vyplniť kontaktný formulár na stránke a my vám poskytneme kontakt na vhodného dodávateľa.

Prečo nemôžem naďalej používať lítiové batérie Jablotron? Sú nebezpečné?

Staršie originálne batérie BAT-80A s ochranným odpojovačom, a najmä originálne batérie BAT-80A SAFT, ktoré sa dodávali od júna 2016, sú úplne bezpečné a spoločnosť Jablotron zaručuje ich riadnu prevádzku.

Bohužiaľ, niektoré falzifikáty na trhu sú tak podobné originálu, že v dobrej viere môžu byť zamenené za originálne batérie, čo vedie k vysokému riziku požiaru. Vzhľadom k tomu, že nemôžeme zastaviť predaj falzifikátov, jediný spôsob, ako ochrániť našich zákazníkov je nahradiť lítiové batérie alkalickými, ktoré majú menšiu kapacitu, ale sú výrazne lacnejšie a najmä bezpečné.

Sú alkalické batérie naozaj bezpečné?

Áno, správne nainštalované alkalické batérie v držiaku Jablotron BH-80A sú úplne bezpečné a v sirénach JA-80A/JA-180A nemôžu v žiadnom prípade ohroziť užívateľa alebo jeho majetok.

Je možné kúpiť alkalické články typu C pre sirény JA-80A/JA-180A priamo od Jablotron?

Vzhľadom na to, že tieto alkalické batérie sú ľahko dostupné vo väčšine obchodov, Jablotron ich v rámci svojej distribučnej siete neponúka.

Aký druh alkalických batérií odporúčate?

V siréne môžete použiť akékoľvek štandardné alkalické C články (LR-14) 1,5 V od renomovaných výrobcov. Je dôležité, aby všetky články boli nové a rovnakého typu (výrobcu). Vyhnite sa použitiu akéhokoľvek článku (okrem alkalického 1,5 V) veľkosti C, pretože články s rôznym chemickým zložením nie sú vhodné na vonkajšie použitie, a preto by mohli výrazne skrátiť ich životnosť.

Platí Jablotron náhradu za kontrolu alebo výmenu batérií?

Nie, Jablotron mrzí vzniknutá situácia a usilovne pracuje na ochrane bezpečnosti svojich klientov pomocou informačnej kampane a ďalších krokov. Nemôže však platiť za kontrolu rizík spojených s nebezpečnými falzifikátmi dostupnými na trhu. Ako určitú formu kompenzácie pre našich klientov a obchodných partnerov, sme navrhli a zadarmo dodávame špecifické držiaky, ktoré sú potrebné na výmenu lítiových batérií alkalickými.

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku?

Položiť otázku

*

*

*

*


Vyššie uvedené údaje bude spoločnosť JABLOTRON ALARMS používať výhradne na účely spracovania vašej požiadavky. Údaje môžu byť spracovávané automaticky alebo manuálne zamestnancami administrátora alebo autorizovanými externými spracovateľmi. V závislosti od charakteru vašej požiadavky môže byť súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, tak ako je špecifikovaný, odovzdaný vybraným subjektom v rámci skupiny JABLOTRON Group (typicky JABLOTRON CLOUD SERVICES s.r.o., JABLOTRON SECURITY a.s., JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY s.r.o.).

  |  Položky označené hviezdičkou * sú povinné.