JA-111H-AD TRB Sběrnicový modul ovládání systému

Modul slouží k připojení libovolného ovládacího zařízení (s kontaktními nebo pulzními výstupy) do systému JABLOTRON 100+ a poskytuje pro něj napájení ze sběrnice ústředny. Tento vestavný modul lze umístit přímo do ovládacího zařízení.

Sběrnicový modul ovládání systému

JA-111H-AD TRB Sběrnicový modul ovládání systému

Jeden vstup modulu má pevnou reakci Sabotáž, na druhém vstupu lze zvolit z několika druhů reakcí zajištění a třetí vstup slouží buď k hlášení poruchy připojeného zařízení, nebo lze využít jako druhý ovládací vodič s pevně nastavenou reakcí "Odjisti".

Modulem lze ovládat programovatelné výstupy PG.

Umožňuje nastavení minimální doby aktivace pro ovládání (0,1 s - 300 s).

Modul má pulzní aktivaci pro dvojvodičové ovládání i stavové ovládání pro jednovodičové ovládání.

Modul je komponentem systému JABLOTRON 100+, je adresovatelný a obsazuje v systému jednu pozici.

Technická specifikace

Napájení ze sběrnice ústředny 12 V DC (9 … 15 V)
Proudová spotřeba - jmenovitá pro výpočet zálohy 8 mA
všechny vstupy spojeny s GND
(+ spotřeba připojených zařízení)
Proudová spotřeba - maximální pro volbu kabelu 12 mA
(+ spotřeba připojených zařízení)
Maximální přípustné zatížení připojeným ovládačem 50 mA
Rozměry 16 x 30 x 12 mm
Hmotnost 8 g
Klasifikace stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II
- dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3
- prostředí vnitřní všeobecné
- rozsah pracovních teplot -10 °C až +40 °C
- průměrná provozní vlhkost 75 % RH, bez kondenzace
Dále splňuje ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022