CA-345 Autoalarm s lokální signalizací a imobilizérem

Autoalarm CA-345 je určen pro instalaci do vnitřního prostoru vozu s palubním napětím 12 i 24V a ukostřeným záporným pólem. Je chráněn proti přepólování a přepětí, aktivační vstupy jsou chráněny proti zkratu a přivedení napětí.

Autoalarm s lokální signalizací a imobilizérem

CA-345 Autoalarm s lokální signalizací a imobilizérem

 • Přehled funkcí autoalarmu
 • Vestavěný CAN-Bus převodník. Informace o stavu vozidla (odemčení a uzamčení vozidla originálním D.O. (dálkovým ovládáním), zapnutí klíčku zapalování, otevření dveří, kapoty, kufru) je možno získat připojením na sběrnici CAN bez vlivu na její komunikaci.
 • Vestavěný otřesový detektor má citlivost nastavitelnou pomocí trimru uvnitř jednotky. Jeho aktivací může být dána výstraha (1s houknutí sirény), spuštěn poplach nebo obojí. Je-li nastavena funkce poplachová, je zařazen filtr eliminující nahodilé otřesy (průjezd těžkého vozu, …). Pouze pokud je první otřes do 15 sekund následován dalším, je spuštěn poplach. Jestliže je nastaveno jak varování, tak i poplach, pak na první otřes alarm reaguje krátkým houknutím a po druhém otřesu (do 15 s) je spuštěn poplach.
 • Snímač poklesu napětí detekuje, zda při zajištěném alarmu nedošlo k zapnutí spotřebiče ve voze (ochrana například proti mechanickému odemčení centrálního zamykání), a tím ke skokovému poklesu napětí. Snímač je blokován 20 minut po zajištění (umožňuje doběh ventilátoru chlazení). Programově ho lze vypnout (parametr 8), pokud ve voze používáte nezávislé spotřebiče (topení, lednička).
 • Alarm je vybaven několika poplachovými vstupy, jejichž počet je závislý na způsobu zapojení alarmu, viz dále.
 • K autoalarmu je možno přiřadit až 12 bezdrátových detektorů řady JA-100 a JA-18x. Ty mohou střežit pohyb uvnitř vozu, rozbití okna, nebo také prostor garáže, v které je vozidlo parkováno.
 • Programovatelný výstup může spínat napájení pro přídavné detektory (mikrovlnný, náklonový) střežící v době zajištění alarmu, nebo poskytuje signál pro ovládání modulů MCB-03 a MCO-04 (AUX).
 • Obvodem blokovacího relé je možno odpojovat například startér vozu, palivové čerpadlo nebo obvod zapalování. Při zapnuté funkci AUTOIMO  nelze nastartovat, pokud byl klíček zapalování vypnut déle než 5 minut. Odblokování se provede stiskem tlačítka na ovladači.
 • Při poplachu dojde k aktivaci výstupu sirény na dobu 30 s. Při korektním ukončení poplachu houkání sirény ihned ustane. 
 • Při předání vozu do servisu je možno funkci AUTOIMO a akustickou signalizaci snadno dočasně vypnout.
 • Optická signalizace zajištění, odjištění i poplachu. Autoalarm může ovládat směrová světla vozu ve třech volitelných režimech.
 • Otevírání zavazadlového prostoru. V odjištěném stavu lze dálkově ovládat otevírání kufru vozu, pokud to jeho mechanika umožňuje (funkce výstupu BLK musí být nastavena na ovládání kufru).
 • PANIC je funkce rozhoukání sirény pomocí dálkového ovladače jak v zajištěném, tak v odjištěném stavu (současným stiskem obou tlačítek). Může sloužit k rychlému vyhledání vozidla na parkovišti. Tato funkce je volitelná parametrem 17 (PANIC).
 • Pro nouzové odjištění je alarm vybaven tlačítkem Valet. Slouží také pro nastavování volitelných parametrů.
 • Informace o provozních stavech je signalizována LED diodou.
 • Nastavení autoalarmu a snadnou změnu parametrů lze provádět pomocí bezdrátového přípravku CA-340PRG připojeného k PC.

Technická specifikace

Napájení 12/24 V (9 – 32) V DC
Klidový odběr proudu max. 20 mA
Pracovní frekvence 1 RF kanál, GFSK, 868,1 MHz
Přijímač DO 868,1 MHz, GFSK, e.r.p. <25 mW
Rozsah pracovních teplot -40 °C až 85 °C
Délka trvání poplachu 30 s
Zatížitelnost blokovacího relé 8 A trvale, 12 A krátkodobě
Zatížitelnost výstupu BLK 200 mA
Zatížitelnost výstupu PGM 25 mA
Zatížitelnost výstupů ULK/LCK 200 mA
Krytí (dle ČSN EN 60529) IP40
Rozměry 118 x 80 x 35 mm
Splňuje předpis EHK č. 116
Elektrická bezpečnost ČSN EN 62368-1
EMC EHK č. 116, ČSN ETSI EN 301 489-1, -3, -7
Radiové parametry ČSN ETSI EN 300 220-1, -2
Podmínky provozování dle všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-R/1 (ECC/DEC/(04)06, ERC/DEC/(97)02, ECC/DEC/(06)01), VO-R/10 (ERC/REC 70-03)

Související produkty

JA-185P Bezdrátový PIR detektor pohybu osob

JA-185P je malý bezdrátový detektor PIR vhodný na ochranu malých místností nebo interiérů osobních automobilů. Je určen k instalaci na stěnu nebo na strop.

JA-185B Miniaturní bezdrátový detektor rozbití skla

Malý detektor rozbití skla detekuje rozbíjení skleněných výplní oken a dveří v nainstalované místnosti. Detektor využívá analýzu změny tlaku vzduchu v místnosti v kombinaci s detekcí charakteristického zvuku rozbíjeného skla.

JA-154J MS II Obousměrný dálkový ovladač – čtyřtlačítkový

Umožňuje dálkově ovládat zabezpečovací systém, různá elektrická zařízení či vyvolat tísňový poplach. Potvrzení provedení akce zpětnou optickou a akustickou odezvou. To vše i na více systémech JABLOTRON 100+ (například doma a v kanceláři).

JA-152J MS II Obousměrný dálkový ovladač – dvoutlačítkový

Umožňuje dálkově ovládat zabezpečovací systém, různá elektrická zařízení či vyvolat tísňový poplach. Potvrzení provedení akce zpětnou optickou a akustickou odezvou. To vše i na více systémech JABLOTRON 100+ (například doma a v kanceláři).

MCB-03 Inovovaný převodník CAN bus

Výrobek nahrazuje starší modul MCB-02. Podporuje čtení dat ze sběrnic CAN, nově i FD CAN a sběrnice LIN. Převádí digitální informace na analogové, za účelem propojení se vstupy autoalarmů CA-2103, CA-345 a dalších. Spíná informace o stavech vozidla zamčeno/odemčeno, stav zapalování, otevření a zavření dveří, kapoty a další.

MCO-04 Výstupní modul autoalarmů

Výrobek slouží jako rozšiřující modul pro autoalarmy řady CA-2103 a CA-345 k ovládání spotřebičů ve vozidle – nezávislého topení, napájení přídavných detektorů, ovládání optické signalizace a další funkce.